ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА 3dwalls.eu

І. ПОНЯТИЯ:
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия с цел постигане на яснота и краткост са използвани със следното значение:
а/ Търговец – търговско дружество с наименование „Макс лайт” ООД, със седалище и адрес на управление: България, гр. Добрич 9300, бул. „25 септември” No 64 и ЕИК 202218875
;
б/ Стока – всеки от предлаганите онлайн артикули в електронния магазин на Търговецa, описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена;
в/ Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента;
г/ Клиент – всяко лице, което е закупило или е направило заявка да закупи стока от електронния магазин на Търговеца;
д/ Електронен магазин-виртуален магазин с електронен адрес www.3dwalls.eu собственост на Търговеца;
е/ Цени – сумата, обозначена по ясен и разбираем начин под всеки един от артикулите, и/или допълнително договорена в заявката, без да е включена цената за доставка, съставлява крайната цена.
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя стоки и услуги на Клиентите си, посредством своя електронен магазин. Тези условия обвързват всички Клиенти. С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на www.3dwalls.eu, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия.
2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.3dwalls.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Tърговеца.
3. След кликане на бутона „поръчвам“, Клиентът се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката за пазаруване. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
4.Търговецът има правото да прави промоционални предложения, отстъпки, премии и подаръци, като ги обявява на страницата на електронния магазин.
5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в брой при доставка – наложен платеж или чрез банков превод, в български левове.
III. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА, ПОРЪЧКА:
1. Всяка заявка за покупка от Търговеца чрез електронния магазин се подава и осъществява в изпълнение на настоящите Общи условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, заплатило цената на заявената за закупуване стока.
2. Клиентът подава заявка чрез попълване на електронна бланка, публикувана на станицата на електронния магазин www.3dwalls.eu . В заявката задължително следва да се посочат: Вашите имена, адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.
3. В момента на извършване на заявката Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента.
4. След приключване на поръчката на посочения телефон ще получите обаждане от нас с потвърждение на същата информация. В случай, че не получим отказ или желание за промяна в параметрите на поръчката, тя ще бъде изпратена към Клиента посредством куриер. Ако не получите обаждане от наша страна в рамките на 24 часа от поръчката (без почивни дни и официални празници), моля повторете поръчката или се обадете на телефон 0885337135.
10. Поръчката се осъществява посредством пазарска Кошница, като в нея добавяте желаните от Вас продукти след натискане на бутона КУПИ. Всеки един добавен продукт може да бъде премахван от Кошницата, както и да бъде променяно количеството му, преди да пристъпите към детайлите за потвърждение. По всяко време можете да се върнете към онлайн магазина за да добавите още продукти. Когато сте убедени, че продуктите в кошницата са желаните от Вас, пристъпвате към потвърждение посредством бутона ПОРЪЧАЙ СЕГА. За финализиране на поръчката следвате стъпките до края. При нужда от помощ и възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с наши консултант на 0885337135 в работно време.
IV. ДОСТАВКА:
1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 /седем/ работни дни, освен в случаите по т. 3 от раздел III от настоящите Общи условия, като срокът започва да тече от потвърждаването на поръчката.
2. Доставката се извършва чрез услугите на куриер/спедиторско дружество и е за сметка на клиента, освен в случаите, в които Търговецът промотира безплатна доставка при определени условия.
3. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.
4. Задължение на Търговеца е да достави стоката в подходяща опаковка.
5. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
6. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът се освобождава от отговорност. В случаите когато от Търговеца са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
7.а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.
7.б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
7.в. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение.
8. При доставка с наложен платеж стоката се предава само след заплащане от страна на Клиента или от друг получател в брой, в български лева на сумите по наложния платеж и разходите за доставка, посочени в товарителницата на пратката.
9. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Търговеца не възниква задължение за предаване на стоката.

VI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български левове, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.
2. Търговецът си запазва правото при грешна цена в сайта, да уведоми клиента преди потвърждаване на поръчката, и клиента е с правото да се откаже от договора, без последствия и за двете страни по договора.
3. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установена от транспортната фирма тарифа, която е обявена на интернет страницата на същата.
VII. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ, НЕСЪОТВЕТСТВИЯ:
1. Моля, свържете се с нас на телефон +359 885 337135, за да обсъдим всякакви несъответствия, свързани с продуктите, предоставяни от www.3dwalls.eu.
VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ НА СТОКА:
Можете да върнете закупените от нас продукти в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:
– да уведоми 3dwalls.eu за връщането на телефон 0885337135, за да се уточнят детайлите
– да попълни формуляр за връщане на стока, който може да бъде изтеглен тук https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki
– да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”
При неспазване на посочените условия Търговецът има правото да откаже приемането на върната от Клиента стока.
– Продуктите да са в оригиналната си опаковка
– Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване
– Да включите оригиналните документи, с които сте получили продуктите (с Вашата поръчка ще получите придружаващ документ – фактура по Ваше желание и/или фискален бон )
Можете да замените продуктите с други.
Клиентът няма право да откаже стока в случаите, когато същата не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за него.
Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка, възстановяваме в срок до 14 дни от датата, на която върната стока е получена от нас. Всички суми, платени с банков превод, възстановяваме на същата сметка, от която е извършено плащането.
Адрес за връщане на продукти:
Макс лайт ООД
Добрич 9300
бул. 25 септември 64

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
1.Потребителят/клиентът има възможност да разглежда, да
поръчва обявените стоки на страницата на интернет магазин www.3dwalls.eu.
2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на 3dwalls.eu.
4. Потребителите на магазина нямат право:
а. Да ползват автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от www.3dwalls.eu.
б. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
в. Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
г. Да не накърнява доброто име на останалите потребители;
д. Да зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на сайта.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.3dwalls.eu.
3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговецът да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.3dwalls.eu.
4. Търговецът се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
5. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
6. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

X. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

XI. ИЗМЕНЕНИЯ:
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца; Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ:
1. 3dwalls.eu полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0885337135.
2. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.
3. Tърговецът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
4. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.
Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.
При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.